dorota-bartoszek-mapy
Dr Nauk Med. Dorota Bartoszek
Studia na I-szym Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie.
Staż podyplomowy w Klinikach Warszawskich.

 

Praca w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, Klinika Laryngologii pod kierunkiem Prof.dr hab.med. Andrzeja Kukwy i I stopień specjalizacji z otolaryngologii.

Państwowy Szpital Kliniczny, Klinika Laryngologii Dziecięcej pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Mieczysława Chmielika i II stopień specjalizacji z otolaryngologii dziecięcej.


Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Poradnia Alergologiczna- Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Edwarda Zawiszy i Prof. dr hab. med. Bolesława
Samolińskiego i II stopień specjalizacji z alergologii oraz
obroniona praca doktorska z zakresu laryngologii i alergologii pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Edwarda Zawiszy pt:" Próba współczesnej klasyfikacji nieżytów naczynioruchowych nosa w oparciu o najnowsze badania immunologiczne, cytologiczne, rynomanometryczne".

Jestem autorką prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Byłam uczestnikiem licznych zjazdów i kursów laryngologicznych i alergologicznych, a także dwukrotnie kilkumiesięcznych staży w Winchester Health Authority w Anglii- ENT Clinic pod kier. Prof. T.H. Guerrier.


Na studiach przez cały okres studiów otrzymywałam stypendium naukowe, a następnie
w okresie pracy w Państwowym Szpitalu Klinicznym, Klinika Laryngologii Dziecięcej pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Mieczysława Chmielika otrzymałam nagrodę rektorską I stopnia za osiągnięcia naukowe.


Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.